Om Anes Hus

Lidt historie om Anes Hus ved Bøgeholmen

I Kronborg Skovdistrikt ved Bøgeholm Sø, ligger et lille stråtækt hus, der for år tilbage var arbejderbolig under Kronborg Geværfabrik. Ingen ved hvornår huset er opført, men i 1768 overtog Schimmelmann huset. Det lille hus har haft flere navne: “Bøgeholm Hus”, “Skomagerhus”, “Plantagehus”… At det lokalt er bedst kendt som “Anes Hus”, skylder vi 1800 tallets største kvindelige skuespiller Johanne Luise Heiberg.

Anes Hus ca. år 1900

Sammen med sin mand, digteren Johan Ludvig Heiberg, tilbragte fru Heiberg sommeren 1847 på kroen i Hellebæk. I sine memoirer “Et Liv genoplivet i Erindringen”, hvor hun i begejstrede vendinger skildrer Hellebæk og omegn, og levende og engageret fortæller om sit møde med “Gamle Ane”. De to kom i snak, og over sommeren opstod der et ejendommeligt venskab mellem den forfinede bybo og feterede skuespiller, og den fattige, stovte landarbejderkone.

I 1946 blev Hellebæk Gods (Det grevelige Schimmelmannske Fideikommis) konfiskeret konfiskeret af staten. I 1953 blev “Anes Hus” sammen med skoven overført til Statsskovbruget – nu Skov- og Naturstyrelsen (Kronborg Skovdistrikt).

Maleri fra ca. 1940

Efter i en årrække at have været lejet ud til private, har huset de seneste år stået ubeboet. i 1999 lod Skov – og Naturstyrelsen huset forsyne med nyt stråtag, men har ikke haft mulighed for yderligere renovering og vedligeholdelse.

 

 

En kreds af interesserede borgere i Hellebæk og Aalsgaard har herefter (1. november 2000) – i forståelse med Kronborg Skovdistrikt – stiftet: Selskabet til “Anes Hus” Bevarelse, med formål:

  • At virke for bevarelse og restaurering af “Anes Hus” i Hellebæk og miljøet i området
  • At virke for fomidling af områdets natur og kulturhistorie til offentligheden – i særdeleshed børn og unge samt selskabets medlemmer