Privatlivspolitik

Selskabet til Anes Hus Bevarelse (Selskabet)
 
Selskabet har registreret følgende almindelige personoplysninger for medlemmerne: navn og e-mail adresse.
Oplysningerne er afgivet af det enkelte medlem ved optagelse i Selskabet og medlemmerne har derfor givet deres samtykke til at Selskabet har disse oplysninger.   
Formålet med registreringen er at kunne opkræve medlemskontingent samt at kunne informere medlemmerne om Selskabet og dets aktiviteter. Der fortages ingen yderligere behandling af de registrerede oplysninger.  
Selskabet videregiver ikke de registrerede personoplysninger til andre foreninger, firmaer eller organisationer. 
De registrerede oplysninger slettes ved medlemskabets ophør.
De registrerede oplysninger opbevares elektronisk af Selskabets formand, kasserer samt sekretær på udstyr, der er sikret med adgangskoder. 
Medlemsfortegnelsen opdateres én gang årligt i forbindelse med opkrævningen af kontingent. Selskabets formand, kasserer og sekretær er ansvarlige for at ajourføre deres respektive medlemsfortegnelser.
Selskabet respekterer sin oplysningspligt samt de registreredes rettigheder – jf. databeskyttelsesforordningen.

Hellebæk, juni 2018