Istandsættelsen

Istandsættelsen af Anes hus startede i sommeren 2001 umiddelbart efter det 2. åbne hus arrangement, og det blev en stor opgave. Med de penge der velvilligt var blevet doneret til bevarelsen af Anes Hus, blev bindingsværket grundigt gennemgået, og fornyet de steder, hvor det var råddent. Murstenene i mellem bindingsværket blev ligeledes fornyet.
Indvendig er der i køkken samt i værelse lagt nyt gulv i form af gule sten. I stuen er der lagt nyt trægulv.
I det efterfølgende kan man følge lidt af istandsættelsen.

På dette foto er huset fotograferet efteråret 2000. Dette var inden restaureringen der begyndte i 2001. Forinden var stråtaget blev fornyet af Skovvæsenet.
Da selve bindingsværket skulle efterses, kom det frem, at det meste af træværket nærmest jorden var meget råddent. Man ser tydelig, at de bærende stolper er rådne og at huset var meget medtaget. Mange af murstenene var også meget møre.
Her får formanden Erik Trolle samt kasserer Ib Høgild en snak med tømmermesteren om det nye bindingsværk. Man ser tydeligt at man har bevaret så meget som muligt. Der, hvor det hele var råddent, er stolper udskiftet, ellers har man nænsomt udskiftet dele af de rådne bindingsværk.
Dette billede viser hvor meget der måtte skiftes og genopbygges.
Her ses stuen hvor der blev lagt trægulv, samt værelset. Begge rum er er sat i stand som de var oprindeligt. I værelse samt køkken, er der lagt gule mursten mens stuen har fået sit gulv.

feb. 2002.
Her ses huset så “færdigt” med 1. fase af restaureringen. Murene og bindingsværket samt det indvendige står færdigt.

feb. 2002. Her ses huset så “færdigt” med 1. fase af restaureringen. Murene og bindingsværket samt det indvendige står færdigt.

Efter at have brug de første penge der fra de forskellige fonde, måtte man udskyde det næste større arbejde til starten af 2002
Her blev udvendigt træværk, vinduer og døre samt skodder til vinduerne ordnet. Der blev samtidig drænet omkring huset og ryddet op på grunden. Desuden blev der stenmuret omkring stalden ordnet. Skorstenen blev også muret op. Til sidst blev hele huset kalket så det står hvidt, som det gjorde oprindeligt.
Indvendig er gulvet gjort færdigt og komfur i køkken blev muret ind, som det var før. Pejsen i stuen blev også sat op, og d. 30 juni 2002 kun man fejre en næsen indvielse af Anes Hus.

Her ses så huset fra søsiden efter at huset er kalket hvidt. Nogle vil sikkert spørge om ikke bindingsværket skal være sort. Huset var oprindelig helt hvidt, så sådan forbliver det.
Her er så stuen med nyt gulv og nymalede vægge. Der er desuden kommet 2 billeder af Anes Hus op på væggen. Det venstre blev doneret på åbenthusdagen.
Sådan ser huset så ud ved Halvvejs indvielsen 30 juni 2002. Der mangler bl.a. maling af det ydre træværk inden huset kan indvies officielt foråret 2003.