Kalender Anes Hus

mar
30
tors
2023
Generalforsamling 2023 Hellebæk Kirke
mar 30 kl. 19:00 – 20:30

Kære medlemmer

Vi har hermed fornøjelsen til at indkalde til årets generalforsamling torsdag den 30. marts klokken 19.00, 2023

i Hellebæk Kirkes Sognehus, Ved Kirken 4. Ålsgårde.

Vi serverer kaffe og hjemmebagt og skal i den anledning venligst anmode Jer om tilmelding på mail: etrolle@mail.dk senest 27.3.2023.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskab for 2022.
  4. Indkomne forslag sendes til Erik Trolle: etrolle@mail.dk senest 27. marts.
  5. På valg er formand Erik Trolle,
    suppleanterne Clement Clementsen og Steen-Aage Nielsen,
    revisor Søren Appelrod og revisorsuppleant Ruth Waidtløw.
  1. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen lysbilledfordrag om Vejene til Hellebæk ved Erik Trolle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

I bedes venligst indbetale årets kontingent kr. 100,00 senest 15. april

Konto nr. 2255 5904982115. (Husk at påføre navn).