Vellykket generalforsamling i det fri

Selskabet til Anes Hus Bevarelse har på grund af pandemien måtte udskyde generalforsamlingen for 2021.

Søndag d. 5 sept. blev generalforsamlingen så gennemført og for første gang i Selskabets historie (stiftet i år 2000) fandt begivenheden sted i de skønne omgivelser ved Anes Hus.

Formanden Erik Trolle kunne berette om et roligt år, hvor huset løbende var blevet vedligeholdt.

På auktion hos Bruun Rasmussen havde Selskabet erhvervet Johanne Luise Heibergs salmebog den vil være udstillet i det hus hun i 1847 besøgte.

Samtlige valg til bestyrelsen var genvalg.

Efter kaffen med lækkert hjemmebag underholdt Susanne Brandt med Danske sommersange der passede til det smukke vejr.

En yderst vellykket dag ved Bøgeholm Sø var slut.

Tekst: Erik Trolle
Foto: Steen Aage Nielsen

Generalforsamling i det fri
Formanden har ordet
Sussi Brandt underholder

Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING I ANES HUS

Kære medlemmer

Efter en hård tid kan vi nu indkalde til generalforsamling, som for første gang i Selskabets historie vil finde sted søndag, den 5. september kl. 14 ved Anes Hus.

Vi serverer kaffe og hjemmebagt og skal i den anledning venligst anmode Jer om tilmelding på mail. etrolle@mail.dk senest 28.8.2021.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskab for 2020.
  4. Indkomne forslag fremsendes til formanden
    Erik Trolle: etrolle@mail.dk senest 28.8.
  5. På valg er Formand Erik Trolle, suppleanter Ib Høgild og Steen-Aage Nielsen, revisor Søren Appelrod og revisor suppleant Ruth Waidtløw.
  6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen underholder Susanne Brandt med sommersange.

 

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Orientering ang Generalforsamling

Kære medlemmer af SELSKABET TIL ANES HUS BEVARELSE

 

Selskabets bestyrelse har besluttet at annullere dette års generalforsamling, idet alle i bestyrelsen har meddelt at de fortsætter indtil næste generalforsamling, som vil finde sted i marts 2021.

Bestyrelsen havde planer om et medlemsmøde i Anes Hus i august, men på grund af den øgede risiko for smitte med coronavirus er mødet desværre aflyst.

 

Kontingent for 2020

Vi har konstateret at en del af vore medlemmer har glemt at indbetale kontingent for 2020 kr. 100,-.

Vi håber I vil indbetale beløbet på konto 2255 590 498 2115 (husk at påføre navn)

 

Hvis situationen omkring smitte bedre sig indenfor nærmeste fremtid vil vi indkalde til en hyggelig eftermiddag ved Anes Hus.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, August 2020

 

Generalforsamling 2020

 

Selskabet til Anes Hus Bevarelse

GENERALFORSAMLING

onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30

Sognehuset, Ved Kirken 2, Ålsgårde

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2019

4. Indkomne forslag skal være selskabet i hænde senest onsdag, den 11. marts 2020 på mail@aneshus.dk

5. På valg er: Kasserer Solveig Hansen, sekretær Kristian Johansen, revisor Søren Appelrod og suppleant Steen-Aage Nielsen

6. Eventuelt

KONTINGENT INDBETALING for 2020 på

konto nummer 2255 5904982115

100,- og 500,- for henholdsvis par/enkeltpersoner og foreninger

(husk at påføre navn)

I anledning af 20 års jubilæet for oprettelsen af Selskabets til Anes Hus Bevarelse fortæller Erik Trolle om:

Anes Hus i 20 år i ord og film.

Selskabet byder på kaffe og kage

Arrangementer i 2020 meddeles via mail

(har du ikke mail, så se Nordsjælland, Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis for nærmere omtale)

Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

SØNDAGS TUREN KAN NU GÅ TIL BROEN VED ANES HUS

Tirsdag den 26. november blev en glædens dag for Selskabet til Anes Hus Bevarelse som nu kan melde at den længe savnede bro ved Bøgeholm Søen er genopført.

Rigtig mange af skovens gæster har savnet den lille bro, hvorfra de har kunnet nyde den smukke natur og det levende fugleliv.

For enden af broen er etableret en lille bænk som nu er vendt således at udsigten over søen og de omkring liggende marker med Hellebæk vejen i baggrunden giver et rigtig smukt indtryk af vor egn.

Broen har kostet små 75.000kroner som er doneret af Industrifonden i Helsingør, Fonden til støtte for Ålsgårde Hellebæks Egnshistorie og Nellemann Fonden.

 

 

 

Anes Hus og Naturstyrelsen Nordsjælland har ligeledes bidraget med økonomisk støtte.

Det blev årets julegave til Kongernes Nordsjælland og de mange mennesker som er glade for naturen.

Erik Trolle

Foto Steen Aage Nielsen
Foto Steen Aage Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

Foto Steen Aage Nielsen

 

Anes Hus får endelig sin bro

Selskabet til Anes Hus Bevarelse kan nu oplyse at finansieringen af en ny bro i Bøgeholm Søen ved Anes Hus er på plads.

Broen kommer til at koste små 75.000 kr. og beløbet er skaffet gennem forskellige fonde ligesom Anes Hus og Naturstyrelsen Nordsjælland har ydet bidrag.

Der har i over 100 år været en lille bro ved Anes Hus som blev meget kendt da Nordisk Film med Max von Sydow som instruktør anvendte den i filmen ”Ved Vejen” bygget over Herman Bangs novelle af samme navn.

Siden broen for et år siden blev revet ned på grund af råd har mange af skovens besøgende efterlyst en ny bro.

Brobyggeren er bestilt og det varer ikke længe før at der igen er mulighed for at sidde på broen og nyde fugleliv og den fantastiske natur der omkranser områdets største sø.

Et godt tiltag som er med til at højne kvaliteten i Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Vort hus har været studie

Anes hus er et fantastisk sted at fotografere, både inde og ude. Dette benyttede 3 fotografer samt en model sig af, da de her i juni var ude for at lave optagelser med modellen Lille G. Det blev til en masse billeder denne søndag.

Fotograferne samler og tester udstyret inden.

Fotograferne var Jørgen Nielsen, Frank Zlatko Wuich samt Steen Aage Nielsen som på en dejlig solskinsdag riggede deres udstyr op foran indgangen.

Der blev taget billeder både inde og ude i det fri mod søen.
Der kom mange fine billeder i kassen den dag, og det er sikkert ikke sidste gang at  fotograferne besøger huset. 
Der var mange interesserede der kom forbi og var inde i huset. Desværre kunne vi ikke byde på kaffe og kage, som vi plejer.


Tak til Bestyrelsen for at vi måtte låne huset.

steen aage nielsen

 

 

ANES HUS NYKALKET OG MALET

Anes Hus ved Bøgeholm Sø har gennem de sidste 14 dage gennemgået en stor opfriskning.
Selskabet til Anes Hus Bevarelse havde konstateret at rygningen på stråtaget trængte til en stor omgang for at sikre at det ikke regnede ned.
Tækkemanden fra Hornbæk klarede opgaven på professionel vis.

Et par af selskabets medlemmer syntes at huset skulle kalkes og de tilbød velvilligt at udføre det store arbejde.
Nordskov Mølle er netop blevet kalket og havde lidt til overs af den gode kuglekalk og det forærede de  til Anes Hus.
Efter et par dage var alt nykalket men nu syntes vore kalkfolk at træværket trængte til en omgang.
Skodder og gavl blev malet således at huset står smukt når det lørdag den 4. august får besøg af de mange løbere som deltager i det traditionelle Wienerbrøds løb.

Huset tækket, kalket og malet

Under arbejdet med huset kom rigtig mange mennesker forbi og næsten alle gav udtryk for at de savnede den lille træbro.
Selskabet arbejder fortsat på at skaffe penge til en ny bro og mangler nu faktisk kun 10.000 kroner.
Så der er fortsat håb om at den over 100 år gamle tradition med en bro ved Bøgeholm Sø igen bliver etableret.

Erik Trolle

Foredrag – Helsingør i 50 og 60’erne

Fra generalforsamling 2019

Efter at have afviklet årets generalforsamling i Sognehuset, hvor der var et meget stort fremmøde, afholdt Jarl Gerner et foredrag om Helsingør i 50-60’er. For alle os Helsingør drenge og piger, var det lige som om at vi blev skruet tilbage til den tid da vi var unge. Jarl fortalte om hvad han havde oplevet og med billeder kunne han krydre denne aften med et kig tilbage til den tid hvor værftet, Tretorn, Wiibroe spille en stor rolle for byen. 

En virkelig god aften og tak til Jarl.

steen aage nielsen

Åbent Hus arrangement 30 June 2002

På denne side er der samlet nogle biller fra det sidste åbent hus arrangement, som foregik d. 30 juni 2002.
På forhånd var man bange for at der ikke skulle komme ret mange ud til dette åbent hus, da der som bekendt var VM fodbold finale.
Men der var et meget fint besøg derude med godt vejr og ca. 200 glade mennesker, der så et næsten færdige hus. De følgende billeder viser lid fra dagen.

Her er huset inden det åbne hus arrangement taget fra søen.
Her byder formanden vort lokale sangkor velkommen. Koret var sammensat af Ålsgårdekoret samt Marie Kiksene. Koret blev ledet af Annemarie Steen og Alex Jensen.
Under det åbne hus arrangement modtog Selskabet en gave i form af et billede an Anes Hus, malet i 1940. Her ser man at der har været køkkenhave til samt et stakit omkring huset.
Er det sådan vi i fremtiden skal forestille og at Anes Hus skal se ud.?? Billede her er fra filmatiseringen af Herman Bangs “Ved vejen” med Kurt Ravn i hovedrollen