Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlemmer

Vi har hermed fornøjelsen til at indkalde til årets generalforsamling onsdag den 18. maj 2022, klokken 19.30
i Hellebæk Kirkes Sognehus, Ved Kirken 4. Ålsgårde.

Vi serverer kaffe og hjemmebagt og skal i den anledning venligst anmode Jer om tilmelding på mail: etrolle@mail.dk senest 15.5.2022.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskab for 2021.
  4. Indkomne forslag sendes til Erik Trolle: etrolle@mail.dk senest 9. maj.
  5. På valg er sekretær Kristian Johansen og kasserer Solveig Hansen, suppleanterne Ib Høgild og Steen-Aage Nielsen,
    revisor Søren Appelrod og revisorsuppleant Ruth Waidtløw.
  6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen underholder Susanne Brandt og vi ser filmen om Anes Hus tilblivelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Regnskab for 2021 er vedhæftet: 2021-05-10-Anes Hus Regnskab 2021

I bedes venligst indbetale årets kontingent kr. 100,00 senest 12. maj.

Konto nr. 2255 5904982115. (Husk at påføre navn).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *