Forside Anes Hus

Velkommen

Om selskabet til ‘Anes Hus Bevarelse’

En kreds af interesserede borgere i Hellebæk og Aalsgaarde har (1. november 2000) – i forståelse med Kronborg Skovdistrikt – stiftet: Selskabet til ‘Anes Hus Bevarelse’, med formål:

  • At virke for bevarelse og restaurering af ‘Anes Hus’ i Hellebæk og miljøet i området.
  • At virke for formidling af områdets natur og kulturhistorie til offentligheden – i særdeleshed børn og unge samt selskabets medlemmer.

Generalforsamling 2021: se her

:

Om Anes Hus

Lidt historie om Anes Hus ved Bøgeholmen

I Kronborg Skovdistrikt ved Bøgeholm Sø, ligger et lille stråtækt hus, der for år tilbage var arbejderbolig under Kronborg Geværfabrik. Ingen ved hvornår huset er opført, men i 1768 overtog Schimmelmann huset. Det lille hus har haft flere navne: “Bøgeholm Hus”, “Skomagerhus”, “Plantagehus”… At det lokalt er bedst kendt som “Anes Hus”, skylder vi 1800 tallets største kvindelige skuespiller Johanne Luise Heiberg.

Anes Hus ca. år 1900

Sammen med sin mand, digteren Johan Ludvig Heiberg, tilbragte fru Heiberg sommeren 1847 på kroen i Hellebæk. I sine memoirer “Et Liv genoplivet i Erindringen”, hvor hun i begejstrede vendinger skildrer Hellebæk og omegn, og levende og engageret fortæller om sit møde med “Gamle Ane”. De to kom i snak, og over sommeren opstod der et ejendommeligt venskab mellem den forfinede bybo og feterede skuespiller, og den fattige, stovte landarbejderkone.

I 1946 blev Hellebæk Gods (Det grevelige Schimmelmannske Fideikommis) konfiskeret konfiskeret af staten. I 1953 blev “Anes Hus” sammen med skoven overført til Statsskovbruget – nu Skov- og Naturstyrelsen (Kronborg Skovdistrikt).

Maleri fra ca. 1940

Efter i en årrække at have været lejet ud til private, har huset de seneste år stået ubeboet. i 1999 lod Skov – og Naturstyrelsen huset forsyne med nyt stråtag, men har ikke haft mulighed for yderligere renovering og vedligeholdelse.

 

 

En kreds af interesserede borgere i Hellebæk og Aalsgaard har herefter (1. november 2000) – i forståelse med Kronborg Skovdistrikt – stiftet: Selskabet til “Anes Hus” Bevarelse, med formål:

  • At virke for bevarelse og restaurering af “Anes Hus” i Hellebæk og miljøet i området
  • At virke for fomidling af områdets natur og kulturhistorie til offentligheden – i særdeleshed børn og unge samt selskabets medlemmer

Istandsættelsen

Istandsættelsen af Anes hus startede i sommeren 2001 umiddelbart efter det 2. åbne hus arrangement, og det blev en stor opgave. Med de penge der velvilligt var blevet doneret til bevarelsen af Anes Hus, blev bindingsværket grundigt gennemgået, og fornyet de steder, hvor det var råddent. Murstenene i mellem bindingsværket blev ligeledes fornyet.
Indvendig er der i køkken samt i værelse lagt nyt gulv i form af gule sten. I stuen er der lagt nyt trægulv.
I det efterfølgende kan man følge lidt af istandsættelsen.

På dette foto er huset fotograferet efteråret 2000. Dette var inden restaureringen der begyndte i 2001. Forinden var stråtaget blev fornyet af Skovvæsenet.
Da selve bindingsværket skulle efterses, kom det frem, at det meste af træværket nærmest jorden var meget råddent. Man ser tydelig, at de bærende stolper er rådne og at huset var meget medtaget. Mange af murstenene var også meget møre.
Her får formanden Erik Trolle samt kasserer Ib Høgild en snak med tømmermesteren om det nye bindingsværk. Man ser tydeligt at man har bevaret så meget som muligt. Der, hvor det hele var råddent, er stolper udskiftet, ellers har man nænsomt udskiftet dele af de rådne bindingsværk.
Dette billede viser hvor meget der måtte skiftes og genopbygges.
Her ses stuen hvor der blev lagt trægulv, samt værelset. Begge rum er er sat i stand som de var oprindeligt. I værelse samt køkken, er der lagt gule mursten mens stuen har fået sit gulv.

feb. 2002.
Her ses huset så “færdigt” med 1. fase af restaureringen. Murene og bindingsværket samt det indvendige står færdigt.

feb. 2002. Her ses huset så “færdigt” med 1. fase af restaureringen. Murene og bindingsværket samt det indvendige står færdigt.

Efter at have brug de første penge der fra de forskellige fonde, måtte man udskyde det næste større arbejde til starten af 2002
Her blev udvendigt træværk, vinduer og døre samt skodder til vinduerne ordnet. Der blev samtidig drænet omkring huset og ryddet op på grunden. Desuden blev der stenmuret omkring stalden ordnet. Skorstenen blev også muret op. Til sidst blev hele huset kalket så det står hvidt, som det gjorde oprindeligt.
Indvendig er gulvet gjort færdigt og komfur i køkken blev muret ind, som det var før. Pejsen i stuen blev også sat op, og d. 30 juni 2002 kun man fejre en næsen indvielse af Anes Hus.

Her ses så huset fra søsiden efter at huset er kalket hvidt. Nogle vil sikkert spørge om ikke bindingsværket skal være sort. Huset var oprindelig helt hvidt, så sådan forbliver det.
Her er så stuen med nyt gulv og nymalede vægge. Der er desuden kommet 2 billeder af Anes Hus op på væggen. Det venstre blev doneret på åbenthusdagen.
Sådan ser huset så ud ved Halvvejs indvielsen 30 juni 2002. Der mangler bl.a. maling af det ydre træværk inden huset kan indvies officielt foråret 2003.

Kalender Anes Hus

Selskabet-Bestyrelse

FormandErik Trolle
KassererSolveig Hansen
BestyrelsesmedlemKristian Johansen
Bestyrelses suppleantIb Høgild
Bestyrelses suppleantSteen Aage Nielsen
RevisorSøren Appelrod
Revisor suppleantRuth Waidløw
Årskontingent100 kr. for enkeltpersoner
100 kr. for par
500 kr. For foreninger
Bliv medlem:send en mail og oplys os om:
Navn samt e-mail
Enkeltperson, par eller forening
Mailadresse:mail@aneshus.dk


   Privatlivspolitik Anes Hus juni 2018